GDPR

Vilken roll har Orange SEO AB gällande GDPR? Personuppgiftsansvarig eller Personuppgiftsbiträde?

Vi är personuppgiftsansvariga för de personuppgifter vi tar in för att kunna leverera och debitera för de tjänster som våra kunder beställer. Vi har rollen som personuppgiftsbiträde (eller personuppgiftsunderbiträde) om vi genom de tjänster ni köper av oss har access till personuppgifter som ni ansvarar för. Tex tillgång till er hemsida och databas som i sin tur innehåller personuppgifter.

Kan man teckna personuppgiftsbiträdesavtal med Orange SEO AB?

Ja, vi har ett standardiserat personuppgiftsbiträdesavtal som en bilaga till våra Allmänna Villkor, som gäller för alla kunder som köper tjänster hos oss. Kontakta oss på info@seohero.se för att få tillgång till det.

Vad räknas som en personuppgift?

Som personuppgift räknas information som direkt eller indirekt kan knytas till en levande fysisk person. En uppgift som inte ensamt kan knytas till en enskild person, men som kan knytas till en person om den kombineras med annan uppgift, räknas också som personuppgift. Andra exempel på personuppgifter är IP-adress, foto och röstinspelning.

Hur kontaktar jag Orange SEO AB gällande GDPR om ovanstående svar inte besvarar mina frågor?

Skicka ett mail till info@seohero.se om du har frågor gällande GDPR och era tjänster hos oss.